Bảo mật dữ liệu: thách thức chính đối với chuyển đổi kỹ thuật số

Bảo mật dữ liệu là thách thức chính đối với chuyển đổi kỹ thuật số. Đó là một trong những phát hiện quan trọng trong một báo cáo mới từ Procore.

An ninh dữ liệu đang trở thành một thách thức quan trọng trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Điều này đã được phát hiện trong một báo cáo mới từ Procore, dựa trên nghiên cứu với 201 quyết định viên kinh doanh tại Vương quốc Anh và Ireland. Những người tham gia cuộc khảo sát được yêu cầu chọn ra những thách thức lớn nhất mà doanh nghiệp của họ phải đối mặt trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Lo ngại về an ninh dữ liệu đã được xác định là một trong những lựa chọn phổ biến nhất, tiếp theo là:

  1. Đảm bảo nguồn lực tài chính để đầu tư vào công nghệ mới.
  2. Thiếu hỗ trợ từ các nhà cung cấp hoặc nhà phát triển công nghệ.
  3. Nhận được sự ủng hộ từ nhân viên cơ sở lớn hơn.

Các nhà quản lý đã nhận ra tác động của công nghệ đối với ngành xây dựng và dự đoán những biến đổi sẽ diễn ra như thế nào. Khi được yêu cầu đánh giá những tác động chính, họ đã chỉ ra rằng:

  1. Người làm công trình sẽ cần có một loạt kỹ năng rộng hơn.
  2. Một số công việc trong lĩnh vực xây dựng, như lát gạch, sẽ không còn phụ thuộc vào lao động con người và sẽ giảm bớt vai trò hành chính.
  3. Có thể quản lý nhiều dự án cùng một lúc.
  4. Chất lượng công trình sẽ được cải thiện, ít lỗi hơn và ít cần phải làm lại.

Gần một nửa số người tham gia khảo sát (46%) cho biết thời gian dành cho việc làm lại chiếm 21% hoặc nhiều hơn trong một dự án.

Mặc dù việc áp dụng trí tuệ nhân tạo đã được nhắc đến, nhưng người tham gia khảo sát cho rằng các công nghệ đã được thử nghiệm và đang được thử nghiệm có khả năng thúc đẩy sự thay đổi tích cực và chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực này trong vòng ba năm tới. Lựa chọn phổ biến nhất của họ là:

  • Nền tảng quản lý xây dựng, bao gồm các phần như quản lý tài chính, thực hiện dự án và quản lý nhân sự lao động.
  • Công nghệ chế tạo sẵn và tiếp cận DfMA (Design for Manufacture and Assembly).
  • Công nghệ thực tế mở rộng, bao gồm thực tế tăng cường, thực tế ảo và thực tế hỗn hợp.

Thực tế là, gần một nửa (44%) số người tham gia khảo sát đang có kế hoạch triển khai các nền tảng quản lý xây dựng trong vòng 12 tháng tới.

Sức mạnh của dữ liệu

Nhận thức về sức mạnh của dữ liệu, gần hai phần ba người tham gia khảo sát đã cho biết rằng, nếu doanh nghiệp của họ có khả năng thu thập, tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu một cách hiệu quả, họ có thể tiết kiệm được từ 20% trở lên chi phí cho một dự án.

Đồng thời, tầm quan trọng của khía cạnh bền vững đã được nắm bắt bởi đại đa số người tham gia khảo sát: 33% trong số họ đang tích cực theo dõi lượng khí thải carbon trong các dự án; 35% cho biết rằng việc này nằm trong kế hoạch của họ trong 12 tháng tới; trong khi 26% cho biết rằng việc này nằm trong kế hoạch của họ trong hai năm tới.

Add Comment