Hồ nước cổ đại-bằng chứng thời cổ đại trên Sao Hỏa

Xe tự hành Curiosity của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) thám hiểm Sao Hỏa đã tìm thấy vết tích của nước – mà các nhà khoa học đang tìm kiếm các bằng chứng về sự tồn tại của sự sống trên Sao Hỏa. Một trong những bằng chứng chính là việc tìm thấy các hồ nước cổ đại trên Sao Hỏa.

Rất ít những chiến dịch không gian hoặc nghiên cứu về Sao Hỏa đã tập trung vào việc tìm kiếm các dấu vết cổ đại của đời sống trên Sao Hỏa

Mới đây, NASA đã tìm thấy bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của nước trên miệng núi lửa Gale, một vùng đất mà xe tự hành Curiosity đang thám hiểm. Curiosity đang đi sâu vào đồi thấp dưới chân ngọn núi cao 5 km tên là Núi Sharp. Ngoài ra, Curiosity cũng đã phát hiện các đống đổ nát trong một thung lũng bị bùn lở cuốn qua. NASA cho rằng bùn lở này có thể chứng minh việc tồn tại của nước trên Núi Sharp. Nghiên cứu về việc này sẽ giúp các nhà khoa học tìm hiểu thêm về các địa tầng cao hơn trên Núi Sharp.

NASA đang nghiên cứu Núi Sharp trên Sao Hỏa vì nó cung cấp cho các nhà khoa học một “trình tự thời gian” của hành tinh, từ những địa tầng già nhất tại đáy đến những địa tầng trẻ nhất tại đỉnh, cho phép nghiên cứu cách thức Sao Hỏa thay đổi từ một hành tinh có khí hậu ấm và nhiều nước tương tự Trái Đất cổ đại thành một hoang mạc lạnh giá như ngày nay. Xe tự hành Curiosity đã đáp xuống Sao Hỏa vào năm 2021 để tìm kiếm dấu vết của vi khuẩn và sẽ thu thập 30 mẫu đất và đá để đem về Trái Đất để phân tích trong phòng thí nghiệm vào năm 2030.

có thể vào trang NASA để xem mô phỏng Xe tự hành Curiosity.

Add Comment