Bạn đã biết cách sử dụng 18$ trong tài khoản GPT chưa ?

Nếu như chatGPT giờ đây đã quá quen thuộc với mọi người thì việc OpenAI tặng sẵn cho mỗi tài khoản chatGPT 18$ để sử dụng dịch vụ của họ thì không phải ai cũng đã biết .

Rất nhiều bạn chỉ quan tâm đến dịch vụ chatGPT của open AI mà quên đi mất OpenAI cũng có rất nhiều dịch vụ hay ho khác , vậy nên trong bài viết này mình sẽ giải thích rõ với các bạn, cách sử dụng 18$ trong tài khoản OpenAI hay chatGPT.

Nhưng trước tiên, bạn có thể kiểm tra tài khoản của bạn có 18$ hay không bằng cách truy cập vào https://platform.openai.com/

tài khoản OpenAi/ ChatGPT

Dịch vụ ChatGPT là miễn phí khi sử dụng , và chỉ khi bạn đăng nhập vào OpenAI thì mới thấy18 $ đó và dùng để thử các dịch vụ có phí khác như lấy key API và sẽ tự mất sau 3 tháng. Có nghĩa là dù bạn có dùng hay không thì sau 3 tháng từ lúc lập tài khoản số tiền 18$ sẽ biến mất.

Và các dịch vụ có phí khác đa phần thích hợp cho các bạn làm về ứng dụng, website ,dùng để kết nối key API (trong website/app), hoặc dùng các dịch vụ trả phí khác của OpenAI như GPT-3, Dall E-2…. vì vậy nếu bạn chỉ quan tâm mỗi chatGPT , không có nhu cầu làm website hay app thì không quan trọng, ngược lại với các bạn dev thì đây là một lần trải nghiệm dịch vụ openAI tuyệt vời trong 3 tháng và sau đó trả phí theo token.

Dịch vụ của OpenAI

1 ChatGPT: Hiện tại thì miễn phí và sắp có bản thu phí , đặc điểm của dịch vụ này là khi bạn đặt câu hỏi quá nhiều sẽ bị limit trong 1 tiếng, bạn phải đợi 1tiếng sau mới sử dụng tiếp được.

tip: nếu bạn lập 2 tài khoản thì có thể tâm sự cả ngày =]].

2 GPT-3: Đây là một mô hình AI khác của Open AI, nó có nhiều tính năng hơn như chat ( giống với ChatGPT nhưng bạn có thể custom theo ý muốn) , làm content, viết bài theo tiêu đề…. và tất nhiên cần có tiền để xài, và sẽ bị trừ dần trong 18$ có sẵn trong tài khoản của bạn.

Dall E-2:  cũng là một AI khác của OpenAI nó cho cho phép tạo hình ảnh từ nhập chữ vào ( có cả tiếng Việt ). Có sẵn 50 credit để trải nghiệm thử khá vui ( lưu ý cần cẩn thận khi tải ảnh cá nhân lên vì giờ mình vẫn chưa biết cách xoá ảnh trên con AI đó như thế nào @@).

cách lấy key API từ tài khoản openAI

Add Comment