ChatGPT có đơn giản là bạn hỏi -AI trả lời ?

Chat GPT ngoài việc đóng vai trò người trả lời, nó cũng có thể tích hợp vào các công việc khác như tạo ra văn bản tự động, dịch ngôn ngữ, giới thiệu sản phẩm , tích hợp exel, visual studio….thậm chí bạn có thể jailbreak chatgpt để phá bỏ hạn chế của OpenAI và không thể bị ràng buộc bởi các chính sách ( không khuyên dùng). Tùy vào mục đích và yêu cầu của người dùng, Chat GPT có thể được tích hợp vào các hệ thống và công việc khác.

Bài viết tổng hợp một số cách tích hợp chatGPT với công việc hằng ngày đến thời điểm hiện tại.

Tích hợp extension trên cửa hàng google chrome vào ChatGPT :

Mặc định ChatGPT sử dụng dữ liệu lỗi thời từ năm 2021 . Để có thêm các thông tin mới nhất bạn có thể cài đặt plugin WebChatGPT vào trình duyệt chrome. Đây là một extension của bên thứ ba, không thuộc OpenAI với mục đích nâng cao khả năng tìm kiếm thông tin của ChatGPT kết hợp với cho thêm link bài viết.

sau khi thêm extension

Ngoài ra bạn còn có thể hiệu chỉnh được số lượng kết quả, Thời gian, khu vực và prompt để có câu trả lời như mong muốn.

Tạo các câu lệnh Prompt

Prompt là giống như một từ / câu khoá để yêu cầu hoặc một câu hỏi đưa ra để người dùng hoặc hệ thống phải trả lời hoặc tạo ra nội dung mới.

Bằng cách tạo ta các prompt này chatGPT sẽ giúp bạn học và làm trong nhiều lĩnh vực như :

  • Học tiếng Anh/ ielts : Brainstorm ý tưởng để viết,Lấy sample answers để tham khảo, Chỉnh sửa essay (Paraphrase/Rephrase this sentence/paragraph:) Tóm tắt nội dung [insert the essay]…
  •  Email Marketing Prompts: Tăng tỉ lệ mở email, Xây dựng phân khúc khách hàng , Thiết kế và tạo mẫu email , Cá nhân hóa email , Báo cáo và số liệu email , Đo lường và phân tích hiệu suất ROI..
Chỉnh sửa

Tích hợp vào Google sheet / doc :

Là một dạng lấy API từ open Ai để thực hiện, điều kiện là tài khoản bạn có sẵn 18$ khi lập để dùng thử và hạn sử dụng.

Vào tiện tích mở rộng trên google sheet/doc để tải tiện ích GPT về và cài đặt:

Tiện ích

Sau khi tải về bạn có thể sử dụng dạng đưa Prompt trực tiếp trên sheet/doc và có câu trả lời theo các công thức GPT(A1;B1;0:200; “text-davinci-03”)

Trong đó :

  • A1, B1: Prompt bạn muốn tạo;
  • 0: nhiệt độ- độ mạo hiểm/nghiêm túc của câu trả lời;
  • 200: lượng token trả cho số lượng chữ muốn tạo;
  • “text-davinci-03” : đang model ngôn ngữ làm chuẩn.
tiện ích

Chat GPT trên Visual Studio Code :

ChatGPT cũng có trên VSC cho các lập trình viên sử dụng : Có thể viết code, giải thích code, tìm lỗi sai, … tuy nhiên chỉ khuyến khích dùng để học hay nghiên cứu và không khuyến khích cho các bạn mới bắt đầu học code .

 Ngoài ra cũng không khuyến khích cho các bạn đang làm dự án công ty mà cứ lạm dụng cho code để gpt chỉnh sửa vì vẫn chưa thể khẳng định bảo mật doạn code cho DA của bạn.

GPT trên VSC

Trên là một số tổng hợp tiện ích ngoài hỏi -đáp của ChatGPT, Việc sáng tạo công việc kết hợp với chatGPT là ở mỗi cá nhân.

Add Comment