“Thiên hà GS-9209 “- Ngừng lại trong quá trình hình thành sau 200 triệu năm

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Amherst (Hoa Kỳ), sau khi nghiên cứu dữ liệu thu được từ Đài quan sát vũ trụ James Webb (JWST), đã đưa ra kết luận rằng trong thiên hà GS-9209, quá trình hình thành các ngôi sao mới đã dừng lại hơn 12,5 tỷ năm trước. Đó là, hơn một tỷ năm sau Vụ nổ lớn. Do đó, ở một số thiên hà, hoạt động đã ngừng ngay cả khi Vũ trụ còn rất trẻ.

Vào đầu thế kỷ 21, Thiên hà GS-9209 được phát hiện và gần đây các quan sát từ Kính viễn vọng Không gian James Webb của Đại học Amherst đã chỉ ra rằng nó có thể là một thiên hà tuyệt chủng. GS-9209 đã hình thành hầu hết các ngôi sao trong vòng chỉ 200 triệu năm, một khoảng thời gian rất ngắn trong vũ trụ. Tuy nhiên, bầu khí quyển của Trái đất làm cho việc xác định chính xác về sự ngừng hình thành sao ở GS-9209 trở nên khó khăn.

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học Amherst cũng cho thấy rằng, trái với các kỳ vọng ban đầu, GS-9209 không có sự phát triển sao hoặc sự hình thành sao mới trong khoảng thời gian gần đây. Điều này cho thấy rằng GS-9209 là một thiên hà đã “chết” từ rất lâu trước đây.

Sự ngừng hình thành sao trong GS-9209 cũng đưa ra một loạt các câu hỏi thú vị về sự tiến hóa của các thiên hà trong Vũ trụ. Tại sao một số thiên hà ngừng hình thành sao sớm hơn so với các thiên hà khác? Những yếu tố nào đã dẫn đến điều này? Những câu hỏi này cung cấp cho các nhà khoa học thêm thông tin để hiểu rõ hơn về sự hình thành và tiến hóa của Vũ trụ.

Trong tương lai, việc sử dụng các công cụ quan sát hiện đại như kính viễn vọng không gian James Webb sẽ giúp cho các nhà khoa học có thể khám phá thêm nhiều thiên hà mới và giải đáp những bí ẩn về Vũ trụ.

Add Comment