Một hành tinh “cấm”-Forbidden planet được phát hiện ngoài hệ mặt trời .

Nhóm Các nhà thiên văn học đã tìm thấy một hành tinh lớn bất thường nằm cách Trái đất khoảng 280 năm ánh sáng.

Hành tinh “cấm” này quay quanh một ngôi sao lùn đỏ có tên TOI-5205, có kích thước và khối lượng bằng khoảng 40% so với mặt trời của chúng ta, và nhiệt độ khoảng 5.660 độ F (3.127 độ C) so với nhiệt độ trung bình của mặt trời là 9.980 F (5.527 độ C)
Nhà thiên văn học Shubham Kanodia của Viện Khoa học Carnegie cho biết : “Ngôi sao chủ, TOI-5205, có kích thước chỉ bằng khoảng bốn lần Sao Mộc, nhưng bằng cách nào đó nó đã xoay sở để hình thành một hành tinh có kích thước bằng Sao Mộc, điều này khá đáng ngạc nhiên.

Những gì chúng ta hiểu về sự hình thành hành tinh cho thấy rằng các cặp sao-ngoại hành tinh như vậy khó có thể xảy ra. Các ngôi sao hình thành từ các đám mây khí và bụi dày đặc. Khi chúng lớn lên, vật chất xung quanh chúng kết lại thành một cái đĩa ăn vào ngôi sao con, hơi giống như nước xoáy xuống cống. Một khi ngôi sao đủ lớn, nó phát ra những cơn gió mạnh thổi bay vật chất gần nhất, cắt đứt sự phát triển của ngôi sao.

Mặc dù vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh hành tinh “cấm” này, nhưng đây là một bước tiến quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về vũ trụ của chúng ta.

Add Comment