D-ID giới thiệu giao diện lập trình ứng dụng (API) mới để cho phép trò chuyện trực tiếp với một nhân vật số AI.

ChatGPT đã gây ảnh hưởng lớn trên internet, nhưng cách tương tác với nó vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, trong tương lai, các chatbot có thể không bị giới hạn như vậy. Chúng có thể có hình đại diện giống con người và được tương tác bằng giọng nói, thay vì phải gõ tin nhắn.

Công ty D-ID của Israel đã phát triển một API mới cho phép tương tác với chatbot như nói chuyện với một người bình thường. Chatbot có thể sử dụng công nghệ chuyển văn bản thành video để tạo ấn tượng rằng hình đại diện kỹ thuật số đang nói bằng giọng nói của con người.

Tất nhiên, nếu bạn thấy tốt hơn, bạn vẫn có thể chọn gõ tin nhắn thay vì nói chuyện với máy.
Hiện tại D-ID cung cấp API cho phép tích hợp hệ thống nhận dạng khuôn mặt vào các ứng dụng và dịch vụ khác, nhằm tạo ra các trợ lý ảo cá nhân hơn. Tuy nhiên, mặc dù việc tích hợp khuôn mặt giúp tăng tính vô danh của AI, nhưng các hình đại diện vẫn còn một số hạn chế trong việc nhận dạng giọng nói và chữ viết. Hiện tại, D-ID hướng đến việc cung cấp API cho doanh nghiệp và người dùng doanh nghiệp, nhưng trong tương lai, công nghệ này có thể trở nên phổ biến hơn trong đấu trường công khai.

Add Comment