Chùm ảnh Thiên hà lùn UGCA 307 qua ống kính Kính viễn vọng Hubble

Hình ảnh bên phải đại diện cho thiên hà lùn “UGCA 307”, nằm cách chúng ta khoảng 26 triệu năm ánh sáng theo hướng “Corvus”.

Thiên hà lùn có kích thước rất nhỏ, chỉ bằng 1/100 kích thước của Dải Ngân hà và được hình thành từ hàng tỷ ngôi sao. Mặc dù không có cấu trúc dễ thấy như các nhánh xoắn ốc của các thiên hà xoắn ốc, khu vực hình thành sao gần trung tâm của UGCA 307, cho thấy sự hoạt động hình thành sao diễn ra gần đây.

Hình ảnh này được tạo ra từ dữ liệu thu thập được bởi “Máy ảnh Khảo sát Nâng cao (ACS)” trên Kính viễn vọng Không gian “Hubble” bằng cách sử dụng các bộ lọc nhìn thấy được và cận hồng ngoại.

Qua việc quan sát UGCA 307 của Kính viễn vọng Không gian Hubble, chúng ta đã tiếp cận được một phần của chiến dịch “Mọi thiên hà lân cận đã biết” để quan sát chính xác tất cả các thiên hà lân cận trong phạm vi 10 megaparsec (khoảng 32,6 triệu năm ánh sáng) của Dải Ngân hà.

Từ năm 2019 đến 2021, Kính viễn vọng Không gian Hubble đã quan sát 153 thiên hà trong chiến dịch này. Theo European Space Agency (ESA), việc quan sát các thiên hà lân cận, được miêu tả là hàng xóm của Dải Ngân hà, sẽ giúp các nhà thiên văn xác định các loại sao trong các thiên hà khác nhau và tạo bản đồ cấu trúc cục bộ của vũ trụ.

Hình ảnh đầu tiên được ESA công bố vào ngày 13 tháng 3 năm 2023 dưới dạng hình ảnh trong tuần của Kính viễn vọng Không gian Hubble.

Add Comment