Đối thủ của GitHub Copilot nhận được sự hỗ trợ của Google Cloud

Google Cloud đã hợp tác với Replit – đối thủ cạnh tranh của GitHub Copilot , để được phép truy cập vào nền tảng chỉnh sửa mã hợp tác của mình. Theo mối quan hệ đối tác này, Replit sẽ cung cấp quyền truy cập vào Ghostwriter, trong khi Google Cloud sẽ cung cấp quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng AI và các mô hình nền tảng của mình.

Hiện tại, khoảng 20 triệu nhà phát triển đang sử dụng nền tảng mã hóa SaaS của Replit và có thể sử dụng các công cụ của Google Cloud như Vertex – nền tảng thử nghiệm ảo học máy của Google Cloud, cũng như quyền truy cập vào mảng mô hình AI của nó, như PaLM. Replit cho phép phát triển phần mềm dựa trên đám mây được hỗ trợ bởi AI với quyền truy cập vào các tệp gói được tìm nạp trước, trong khi Ghostwriter cung cấp hỗ trợ mã hóa AI cho người dùng, với các doanh nghiệp có thể nhận đăng ký. Trong số những người dùng, hơn 30% mã của họ được tạo ra.

Công ty khởi nghiệp Replit và Google Cloud đã cùng nhau phát triển Ghostwriter Chat – một giao diện AI đàm thoại mới cho phép tạo mã và chủ động gỡ lỗi. “AI đã thay đổi quá trình phát triển phần mềm mãi mãi,” như Giám đốc điều hành của Replit, Amjad Masad, cho biết trong một bài đăng trên blog.

Dù mô hình tạo mã như ChatGPT của OpenAI đã được sử dụng rộng rãi, tính hiệu quả của chúng thường bị nghi ngờ. Trước đó, nền tảng hỏi đáp mã hóa phổ biến Stack Overflow đã cấm ChatGPT do lo ngại về độ tin cậy của nó.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của GPT-4 mới của OpenAI, GitHub Copilot đã được nâng cấp, cho phép người dùng tạo các yêu cầu kéo và các quy trình phát triển khác đi cùng với mã hóa. Trong khi đó, đối thủ ChatGPT của Google, Bard, đã cho biết họ có thể viết mã nhưng vẫn đang học cách làm cho nó “mạnh mẽ hơn và không có lỗi”.

Add Comment