AGI là gì? AI tự nhận thức có thể gần hơn bạn nghĩ

Trí tuệ nhân tạo tổng quát (hay còn được gọi là AGI – Artificial General Intelligence) được xem là mục tiêu cuối cùng của sự phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) bởi một số nhà nghiên cứu. AGI không chỉ đơn thuần là một hệ thống AI có thể thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, mà nó còn có khả năng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào được yêu cầu, với điều kiện có đủ thời gian và khả năng tính toán. AGI được xem là một bước tiến lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vì nó giúp máy móc hiểu được và tương tác với thế giới một cách tổng quát và tự động hơn.

ChatGPT là một ví dụ điển hình cho công nghệ AGI, theo quan điểm của một số nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, một số khác cho rằng chúng ta cần một thời gian dài hơn để phát triển một hệ thống AI đủ mạnh để có thể thực hiện mọi nhiệm vụ được yêu cầu. Trong tương lai, nếu AGI được phát triển thành công, nó có thể đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực như y tế, nghiên cứu khoa học, ngành công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác.

AGI là gì?

AGI, viết tắt của “Artificial General Intelligence” hoặc Trí tuệ Nhân tạo chung, là khả năng của một tác nhân trí tuệ nhân tạo để thực hiện được hầu hết mọi nhiệm vụ trí tuệ mà con người hoặc động vật có thể làm, và có khả năng thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn có một số nhiệm vụ mà ngay cả AGI cũng không thể hoàn thành, chẳng hạn như các vấn đề liên quan đến thế giới vật chất. Vào thời điểm hiện tại, sự ra đời và thành công của các mô hình trí tuệ nhân tạo như ChatGPT hay Bard của Google đã mở ra cuộc thảo luận về khả năng đạt được AGI. Một số người cho rằng các chatbot mô hình GPT-3 đã tiến gần đến đích, trong khi những người khác tin rằng mô hình GPT-4 hoặc thậm chí GPT-5 trong tương lai mới có thể đạt đến ngưỡng này.

ChatGPT có phải là AGI không?

Tuy nhiên, việc có thể đạt được AGI hay không vẫn đang gây tranh cãi. Mặc dù ChatGPT được coi là một bản xem trước về AGI, mô hình GPT-3.5 hiện tại vẫn rất hạn chế và được OpenAI bảo vệ bởi các biện pháp đạo đức, an toàn và pháp lý. Vì vậy, ở dạng hiện tại, ChatGPT không thể coi là AGI.

Tuy nhiên, ChatGPT vẫn là một bước tiến đáng kể trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo. Với khả năng hiểu và phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên, ChatGPT đã cung cấp cho chúng ta cái nhìn đầu tiên về AGI và cho thấy rằng AGI có thể trông giống như thế nào. Trong tương lai, việc phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo tiếp theo có thể đưa chúng ta đến gần hơn với mục tiêu cuối cùng của sự phát triển trí tuệ nhân tạo là AGI.

Khi nào AGI sẽ đạt được

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI), việc dự đoán thời điểm mà nó sẽ đạt được là vô cùng khó khăn do tính trừu tượng của khái niệm này. Thậm chí khi AGI đã xuất hiện, việc tranh cãi về tính thực tế của nó vẫn sẽ tiếp tục tồn tại.

Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu đam mê lĩnh vực này đang tìm hiểu các phiên bản tiếp theo của Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của OpenAI để xem liệu chúng có khả năng đạt được AGI hay không. Trong đó, mẫu GPT-5 dự kiến sẽ hoàn thành quá trình huấn luyện vào cuối năm nay, và một số chuyên gia cho rằng nó có thể đạt được AGI.

Tuy nhiên, như đã được đề cập trên Twitter, việc này vẫn có thể gây tranh cãi và có thể bị phá vỡ. Tuy nhiên, tiềm năng để có thể tạo ra trí thông minh tổng quát trong những năm tới là khá rõ ràng.

Các chuyên gia cũng đã đưa ra nhiều dự đoán khác nhau về thời điểm có thể đạt được AGI. Elon Musk từng dự đoán vào năm 2029, trong khi một cuộc khảo sát lớn hơn do Metaculus thực hiện đã đặt nó vào tháng 10 năm 2032. Tuy nhiên, Rowan Cheung, một chuyên gia đam mê trí tuệ nhân tạo, đã dự báo năm đó là 2057.

Hạn chế về trí thông minh

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cần phải phân biệt rõ sự khác nhau giữa ý tưởng truyền thống về trí thông minh tổng hợp (AGI) và các mô hình trí tuệ nhân tạo ngôn ngữ hiện đang được sử dụng. Các mô hình này có tiềm năng phát triển thành các hệ thống AGI, tuy nhiên chúng không được coi là “thông minh” theo nghĩa rằng chúng hiểu được bản chất nhiệm vụ mà chúng thực hiện hoặc có bất kỳ động lực nào ngoài việc hoàn thành hướng dẫn được lập trình.

Chatbot mô hình ngôn ngữ tự nhiên là một công cụ dự đoán, có khả năng dự đoán từ tiếp theo trong một chuỗi và với đủ và chính xác dữ liệu huấn luyện, chúng có thể dẫn đến những diễn giải trí thông minh đáng tin cậy. Chúng cũng có thể tạo ra các tác nhân trí tuệ nhân tạo có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ tuyệt vời. Thậm chí, chúng có thể tạo ra các chatbot như ChatGPT, có vẻ thông minh và thậm chí có khả năng suy nghĩ trong các tình huống thích hợp.

Tuy nhiên, chúng không có khả năng “thông minh” và không hiểu được bản chất của các nhiệm vụ được giao. Hầu hết các ý tưởng về AGI trong tương lai gần cũng sẽ không như vậy. Tuy nhiên, chúng có khả năng gây ấn tượng với khả năng đáng kinh ngạc của chúng.


Add Comment