Hubble theo dõi một cụm đa thế hệ

Hình ảnh này được thu thập bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA/ESA và cho thấy cụm sao cầu NGC 2419. Cụm sao cầu là một nhóm các ngôi sao hình cầu xoay quanh trung tâm của một thiên hà, trong trường hợp này là Dải Ngân hà. Cụm sao cầu NGC 2419 nằm ở chòm sao Lynx và có khoảng cách khoảng 300.000 năm ánh sáng từ hệ Mặt Trời.

Các ngôi sao trong cụm sao cầu có tính chất rất giống nhau do chúng được hình thành gần như đồng thời. Tuổi của một ngôi sao có thể được ước tính tương đối dựa trên tính chất hóa học của nó, cụ thể là tính kim loại. Bởi vì các ngôi sao trong cụm sao cầu được hình thành đồng thời, chúng có xu hướng có các thuộc tính tương tự nhau, bao gồm hàm lượng heli. Các nhà khoa học tin rằng tất cả các ngôi sao trong cùng một cụm sao cầu sẽ có một lượng helium tương đối như nhau.

Tuy nhiên, các quan sát của Kính viễn vọng Không gian Hubble đối với NGC 2419 cho thấy rằng điều này không luôn đúng. Cụm sao cầu này chứa hai quần thể sao khổng lồ đỏ riêng biệt và một quần thể giàu heli một cách bất thường. Các ngôi sao trong NGC 2419 cũng có sự khác biệt về các yếu tố hóa học, đặc biệt là hàm lượng nitơ. Thêm vào đó, các ngôi sao giàu heli chủ yếu tập trung ở trung tâm của cụm sao cầu và đang xoay.

Các quan sát này đặt ra câu hỏi về quá trình hình thành của các cụm sao cầu. Liệu hai nhóm sao khác biệt này đã được hình thành cùng nhau hay cụm sao cầu NGC 2419 đã hình thành bằng một cơ chế khác?

Image Credit: ESA/Hubble & NASA, S. Larsen et al.

Add Comment