Tiêu chuẩn PAS 2080 sửa đổi và tài liệu hướng dẫn hỗ trợ đã được xuất bản

PAS 2080 là một tiêu chuẩn toàn cầu nhằm quản lý lượng khí thải carbon trong các tòa nhà và cơ sở hạ tầng liên quan đến chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó tối ưu hóa thiết kế và xây dựng để giảm thiểu khí thải carbon và chi phí sản xuất.

Trên toàn thế giới, đã có hơn 240 thành phố tuyên bố mục tiêu không có khí thải carbon ròng vào năm 2050 hoặc trước đó. Tình trạng khẩn cấp về khí hậu đã được chính quyền địa phương tại Vương quốc Anh tuyên bố và nhiều người đã đặt mục tiêu cho khu vực vào đầu năm 2030.

Nghiên cứu gần đây cho thấy, trong giai đoạn từ 2010 đến 2018, tổng lượng khí thải carbon từ ngành xây dựng của Vương quốc Anh đã giảm 23%. Tuy nhiên, mức giảm trung bình hàng năm chỉ đạt 3%, chưa đủ để đáp ứng cam kết pháp lý của Vương quốc Anh về việc đạt mức 0 khí thải carbon ròng vào năm 2050. Do đó, mức giảm hàng năm tối thiểu cần đạt là 4%.

Các bản cập nhật quan trọng là gì?

Các bản cập nhật quan trọng là gì?
Với sự hỗ trợ của Viện Kỹ sư Xây dựng (ICE) và Ban Xây dựng Xanh của CLC (GCB), BSI đã sửa đổi và cập nhật tài liệu hướng dẫn tiêu chuẩn và liên quan, nhấn mạnh vào việc thúc đẩy tham vọng và kết quả của quá trình khử cacbon.

Năm chủ đề chính đã được kết hợp trong bản cập nhật:

  • Một cách tiếp cận tích hợp với môi trường xây dựng – mở rộng phạm vi sang môi trường xây dựng, không chỉ cơ sở hạ tầng.
  • Tư duy hệ thống và số 0 ròng – tích hợp quá trình chuyển đổi sang số 0 ròng thành tiêu chuẩn và áp dụng tư duy hệ thống xuyên suốt.
  • Có tầm nhìn toàn diện – giải quyết nhu cầu cấp thiết về trang bị thêm nguồn dự trữ hiện có và cân bằng vốn đầu tư carbon với các lợi ích của người sử dụng và vận hành.
  • Giải pháp dựa trên thiên nhiên và khả năng phục hồi – cập nhật để phản ánh giá trị của cả việc giảm carbon và khả năng phục hồi.
  • chuyên gia sản xuất nhà mô-đun bên ngoài Cộng tác – nêu bật tầm quan trọng của sự hợp tác trong chuỗi giá trị.


Tài liệu PAS 2080PAS 2080: Hướng dẫn quản lý carbon trong các tòa nhà và cơ sở hạ tầng sẽ được ra mắt vào ngày 18 tháng 4 và sẽ đi kèm với hội thảo trực tuyến có thể truy cập qua liên kết sau: https://www.bsigroup.com/en-GB/our -dịch vụ/sự kiện/hội thảo trên web/2023/pas-2080-launch/

Các địa điểm trực tiếp cho sự kiện ra mắt chính thức đã được đặt kín, nhưng các địa điểm trực tuyến vẫn có sẵn thông qua liên kết sau. Phiên Chiến lược ICE: PAS 2080 mới – quản lý carbon trong các tòa nhà & cơ sở hạ tầng | Viện Kỹ sư Xây dựng (ICE)

PAS 2080 có thể giúp đảm bảo một tương lai Net-zero.

Hội đồng Lãnh đạo Xây dựng thông báo rằng họ mong muốn đưa ra hướng dẫn mới để giúp mọi người trong ngành xây dựng sử dụng nhằm đạt được tương lai bền vững và không gây tác động đến mạng lưới.

Ông Richard Robinson, phó chủ tịch kiêm lãnh đạo Net Zero và Đa dạng sinh học, đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với việc xuất bản bản sửa đổi của tiêu chuẩn PAS2080 nhằm đẩy nhanh quá trình khử cacbon. Việc áp dụng tiêu chuẩn PAS2080 cập nhật này sẽ giúp toàn bộ chuỗi giá trị môi trường trong ngành xây dựng tích hợp tốt hơn các biện pháp giảm thiểu carbon, hướng đến một tương lai bền vững.

Phạm vi của tiêu chuẩn đã được mở rộng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ tham vọng sang hành động khử cacbon bằng cách nêu chi tiết các bước để giảm lượng khí thải carbon của cả tòa nhà và cơ sở hạ tầng trong toàn bộ vòng đời của một tài sản. Tiêu chuẩn mới bao gồm mọi thứ từ vật liệu đến thiết kế, xây dựng và sử dụng cấu trúc, bao gồm cả việc phá dỡ và thải bỏ. Đáng chú ý, tiêu chuẩn này đã được truy cập miễn phí nhờ sự tài trợ của khắp ngành.

Add Comment