Thiên hà phát sáng tuyệt đẹp

Thiên hà NGC 5283 có dạng thấu kính và là một đối tượng quan sát được trong hình ảnh của Kính viễn vọng Không gian Hubble của Cơ quan Vũ trụ NASA. Trong NGC 5283, có một nhân thiên hà hoạt động, hay còn được gọi là AGN. AGN là một khu vực cực sáng nằm ở trung tâm của một thiên hà, nơi có một lỗ đen siêu lớn. Khi vật chất, bao gồm bụi và khí, rơi vào lỗ đen, chúng sẽ bị nóng lên và phát ra ánh sáng trên phổ điện từ.

Thiên hà NGC 5283 thuộc loại Seyfert, một loại thiên hà có AGN chiếm khoảng 10% trong tổng số các thiên hà. Điểm khác biệt giữa thiên hà Seyfert và các thiên hà khác có AGN là ở chính thiên hà chủ của chúng. Thiên hà chủ trong các Seyfert có thể quan sát được rõ ràng, trong khi các AGN khác phát ra nhiều bức xạ đến mức chúng sáng hơn, hoặc khiến cấu trúc thiên hà chủ không thể quan sát được.

Hubble đã tiến hành quan sát NGC 5283 như một phần của một cuộc khảo sát các AGN gần đó. Dữ liệu thu thập được sẽ là một tài nguyên quý giá cho các nhà khoa học thiên văn học nghiên cứu các vấn đề liên quan đến vật lý của AGN, lỗ đen và cấu trúc của thiên hà chủ.

Image Credit: NASA, ESA, A. Barth (University of California – Irvine), and M. Revalski (STScI);

Add Comment