Phần mềm chuyển đổi số trong xây dựng : hợp tác và lợi nhuận

Cuộc cách mạng chuyển đổi số đã đến. Chi tiêu cho phần mềm toàn cầu dự kiến sẽ tăng 9,3% vào năm 2023 và 87% lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp cho biết chuyển đổi số là ưu tiên hàng đầu.

Giá trị thực của số hóa đến từ việc thực hiện các thay đổi thông qua phần mềm xây dựng hiện đại. Tuy nhiên, có tới 73% công ty không mang lại giá trị từ những nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số của họ.

Điều này thường là do không có mối liên hệ đủ mạnh giữa mục tiêu đầu tư và chiến lược của họ.

Xây dựng một tương lai bền vững với bản sao kỹ thuật số

Làm thế nào các công ty xây dựng có thể cải thiện sự hợp tác thông qua chuyển đổi số?

Chuyển đổi số đóng một vai trò to lớn trong việc cho phép làm việc theo nhóm chặt chẽ. Các chuyên gia đã tăng gấp đôi thời gian dành cho công việc hợp tác trong thập kỷ qua và những nhân viên được kết nối có năng suất cao hơn 20-25% so với các nhóm bị ngắt kết nối.

Phần mềm xây dựng hiện đại là then chốt cho môi trường làm việc hợp tác.

1. Tăng khả năng hiển thị

Một trong những rào cản quan trọng nhất đối với sự hợp tác là sự thiếu minh bạch. Đồng nghiệp không phải lúc nào cũng nhìn thấy thông tin chính xác để hoàn thành nhiệm vụ hoặc đưa ra quyết định sáng suốt. Phần mềm xây dựng hiện đại cung cấp cơ sở dữ liệu trung tâm cho tất cả thông tin dự án, bao gồm kế hoạch, bản vẽ, thông số kỹ thuật và tài liệu.

2. Tạo một nguồn sự thật duy nhất

Rất ít đội có trụ sở tại cùng một địa điểm mọi lúc. Do đó, có thể khó để giữ mọi người trên cùng một trang – đặc biệt là trong các lĩnh vực dựa trên dự án như xây dựng. Phần mềm xây dựng hiện đại cung cấp cho các nhóm quyền truy cập vào dữ liệu thời gian thực, cung cấp một nguồn sự thật duy nhất bất kể vị trí. Các giải pháp kỹ thuật số cho phép các bên liên quan của dự án truy cập tệp, chia sẻ thông tin theo thời gian thực và cập nhật từ mọi nơi để cải thiện khả năng cộng tác và tăng năng suất.

3. Đơn giản hóa quy trình làm việc của dự án

Truyền thông dự án có thể trở nên phức tạp, đặc biệt đối với các công ty làm việc với các nhà cung cấp và nhà thầu bên ngoài. Chuỗi email, bảng tính và bảng trắng không phù hợp với công việc. Phần mềm hiện đại hợp lý hóa quy trình làm việc bằng cách chuyển tất cả dữ liệu và thông tin liên lạc thông qua một giải pháp quản lý thông tin duy nhất. Hợp nhất thông tin chi tiết vào một cổng kỹ thuật số giúp giảm thời gian tìm kiếm tài liệu quan trọng, giảm lỗi dự án.

Làm thế nào bạn có thể tăng lợi nhuận thông qua phần mềm chuyển đổi số ?

Cộng tác chặt chẽ hơn là một yếu tố thiết yếu để chạy các dự án có lợi nhuận, nhưng có nhiều cách khác mà phần mềm hiện đại có thể nâng cao lợi nhuận. Ví dụ:

1. Quản lý dữ liệu hiệu quả hơn

Thông tin chất lượng là cơ sở để đưa ra quyết định mạnh mẽ, từ đó cải thiện lợi nhuận. Sử dụng phần mềm hiện đại để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu giúp ngăn chặn lỗi và tránh tác động tiêu cực đến hiệu suất lợi nhuận.

2. Tạo ra kết quả nhất quán

Trong các lĩnh vực có nhiều công việc lặp đi lặp lại (ví dụ như trang bị cửa hàng trong lĩnh vực bán lẻ), tính nhất quán là yếu tố quan trọng để đạt được năng suất và hiệu quả chi phí.

Phần mềm hiện đại hỗ trợ thu thập dữ liệu chính xác và chia sẻ thông tin tập trung, giúp các nhóm có thông tin chi tiết cần thiết để tái tạo kết quả nhất quán ở nhiều địa điểm.

3. Chia sẻ những phương pháp tốt nhất

Ngay cả trong các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, luôn có điều học hỏi. Phần mềm hiện đại cho phép các nhóm ghi nhận quyết định và thay đổi trong quá trình làm việc, có thể áp dụng cho các chương trình trong tương lai.

Tương lai của ngành xây dựng phụ thuộc vào các công cụ kỹ thuật số

Khi nhiều công ty đầu tư vào phần mềm xây dựng hoạt động, số hóa sẽ không còn là điểm khác biệt trong kinh doanh. Thay vào đó, việc thúc đẩy lợi nhuận và tăng trưởng công ty sẽ dựa vào việc các tổ chức lựa chọn các giải pháp phù hợp nhất để hợp tác chặt chẽ với nhau và đưa ra các lựa chọn thông minh.

Add Comment