Pico & FitXR hợp tác với Thử thách mới trong 4 tuần

Pico đang hợp tác với ứng dụng thể dục VR FitXR để tổ chức một thử thách kéo dài trong vòng bốn tuần, bắt đầu từ ngày 3 tháng 7.

FitXR đã mở rộng hoạt động của mình vào tháng 1 với hai studio mới và sau đó vào tháng 3, họ đã chấm dứt sự độc quyền với Meta Quest sau khi phát hành trên cả Pico Neo 3 Link và Pico 4. Trong khuôn khổ chiến dịch tập thể dục VR mới, người dùng Pico có thể yêu cầu một phiên bản dùng thử miễn phí trong 30 ngày và những người tham gia thử thách kéo dài bốn tuần này có thể theo dõi tiến trình của họ để nhận được những phần thưởng. Cách thức xác định phần thưởng dựa trên “thời lượng tập luyện (được tính bằng phút) và điểm số trong trò chơi trong ứng dụng FitXR.”

Bạn có thể đăng ký thông qua trang web chính thức hiện đã có sẵn. Mặc dù đăng ký FitXR thông thường có giá 9,99 đô la mỗi tháng hoặc 84 đô la mỗi năm, đăng ký thử thách này sẽ cung cấp một phiên bản dùng thử miễn phí trong 30 ngày.

Add Comment