Hành trình tìm hiểu COBie cùng Steven Adams phần 5: phần cuối

Chào mừng bạn đến với phần thứ ba của loạt bài gồm năm phần, trong đó người quản lý BIM của Yondr, Steven Adams, trình bày chi tiết hành trình của anh ấy để hiểu về COBie. Adams là một người vẽ phác thảo đã học Revit và sau đó là BIM, điều này đã đưa anh đến với COBie.

Trong các phần trước, tôi đã trình bày một cách chi tiết phương pháp tôi sử dụng để biên soạn thông tin cho từng trường tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng có nhiều thông tin hơn những gì tôi thông thường cung cấp trong lịch trình thiết bị. Để giải quyết vấn đề này, tôi cần tham khảo Bảng thuộc tính.

Bảng thuộc tính là một công cụ thú vị. Giống như các trang tính khác mà tôi đã sử dụng, cột A chứa các giá trị có thể lặp lại trong tệp mẫu, do đó không thể được sử dụng như một khóa chính. Theo NBIMS, “Attribute.Name, Attribute.SheetName, Attribute.RowName, Attribute.Category là các khóa chính được sử dụng cho trang tính này.”

Attribute.Name là tên của thuộc tính, vì vậy tôi nghĩ rằng “TypeMark” sẽ phù hợp với yêu cầu Type Mark của tôi. Attribute.SheetName và Attribute.RowName được sử dụng để tra cứu trên một trang tính cụ thể và khóa chính trên trang tính đó. Vì vậy, đối với các nhãn loại của tôi, Attribute.Sheet sẽ là “Type” và Attribute.RowName sẽ là “Type Name” của bộ đèn của tôi.

Chỉ có một giá trị duy nhất cho mỗi tên thuộc tính, vì vậy tôi tin rằng sự kết hợp giữa Attribute.Name, Attribute.SheetName và Attribute.RowName sẽ là duy nhất. Tôi không chắc rằng Attribute.Category xuất hiện ở đâu.

Chúng ta có Attribute.Value để lưu trữ giá trị thực tế, vì vậy “A” sẽ đại diện cho loại đèn “A” của tôi. Bảng thuộc tính này sẽ trở nên lớn: Tôi cần một hàng cho mỗi thuộc tính cho từng loại, thành phần và không gian. Tuy tôi nghĩ rằng tôi nên bao gồm DryWeight, OperatingWeight và dBA cho nhiều thiết bị, nhưng điều đó có vẻ hơi quá mức cần thiết.

Hành trình tìm hiểu COBie cùng Steven Adams phần 1: Bắt đầu
Hành trình tìm hiểu COBie cùng Steven Adams phần 2: dữ liệu nào cần được ưu tiên

Hành trình tìm hiểu COBie cùng Steven Adams phần 3: thông tin thêm về bảng phân loại
Hành trình tìm hiểu COBie cùng Steven Adams phần 4: filling in the blanks

Light at the end of the tunnel

Trong phần BS 1192, tôi đã nhận thấy một điều quan trọng trong mệnh đề Cấu trúc chung: “Các cột bổ sung mà nhà tuyển dụng chỉ định phải được đặt bên phải của các cột cuối cùng được chỉ định và phải có tên cột tiêu đề. LƯU Ý 5: Các cột như vậy có thể được xem như thuộc tính văn bản và có thể được sử dụng để đơn giản hóa việc tạo thông tin COBie trong đó thuộc tính được áp dụng cho hầu hết các đối tượng trên trang tính. Ví dụ: nếu tất cả hoặc hầu hết các không gian (vị trí) cần có giá trị “Lớp phủ sàn”, bạn có thể thêm một cột như vậy.”

Wow, điều này sẽ làm cho việc tạo tệp COBie dễ dàng hơn một chút! Tuy nhiên, tôi không thành công trong việc thêm các cột bổ sung trên bất kỳ trang tính nào bằng Công cụ tương tác BIM trong Revit. Tuy nhiên, kể từ khi tôi chuyển đến bên đối tác của mình, một trong những nhóm BIM trong tổ chức đối tác đã thành công trong việc thực hiện điều này bằng cách sử dụng các tệp IFC và Solibri.

Dù vậy, tôi vẫn có thể xuất các thông số hệ thống cho Type Mark trong Revit để ánh xạ đến các tham số IFC cho Solibri hoặc cấu hình Công cụ tương tác BIM trong Revit.

tiêu đề lịch trìnhVí dụCăn chỉnh trường COBie
Trọng lượng khô (kg)8345Thành phần.TypeName >
Trọng lượng vận hành (kg)9215Thành phần.TypeName >
Sound Power Level dB(A)85Thành phần.TypeName >

COBie clicks

Đột nhiên, COBie đã chiếm lĩnh tư duy của tôi. Tôi bắt đầu nhận ra mối liên hệ giữa thông tin mà tôi thường cung cấp trong tài liệu thiết kế và những yêu cầu mà COBie đặt ra. Bằng cách hình dung tệp COBie theo hướng ngược lại, tôi có thể hiểu rõ ý định ban đầu và cách sử dụng dữ liệu đó.

Tập trung vào các trang tính mà tôi quan tâm chủ yếu, tôi đã chuyển sang vai trò người dùng cuối trong quá trình làm việc với bên đối tác. Bây giờ, tôi đóng vai trò là người yêu cầu thông tin chính xác và kiểm tra tính tuân thủ của nó. Nếu tôi chọn tùy chọn “Không áp dụng”, tất cả các giá trị trong cột đó sẽ trở thành “Không áp dụng”.

Tôi đã phát triển những gì tôi đã tạo thành một bảng liệt kê các trường và ví dụ về COBie, giải thích những yêu cầu và giai đoạn mà chúng áp dụng. Tôi cũng đã tạo ra các lịch trình “dễ hiểu cho con người” trong tài liệu “712” nổi tiếng của mình, nhằm chỉ ra các lịch trình tiêu chuẩn mà các kỹ sư của chúng tôi muốn xem xét. Đương nhiên, các lịch trình này liên kết với các trường COBie tương ứng.

Mất vài năm và một số dự án để tiến bộ, nhưng dữ liệu ngày càng trở nên tốt hơn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu COBie này để tạo “Hồ sơ tài sản”, giúp chúng tôi theo dõi tất cả những gì xảy ra với tài sản trong quá trình thiết kế và vận hành.

COBie is for tools not humans

Tôi luôn có những nghi ngờ về việc chia sẻ kinh nghiệm và tiết lộ bản thân với thế giới. Tôi không thể khẳng định rằng tôi đã nắm vững 100% kiến thức này và tôi chưa bàn luận về Công việc, Vấn đề và Tài nguyên – những thành phần quan trọng trong COBie để đạt được mục tiêu thực tế của việc truyền thông. Tuy nhiên, chúng ta không thể chỉnh sửa các trang tính đó cho đến khi chúng ta có được các thành phần và trang Loại chính xác.

Tôi thường nhận được câu hỏi: “Chúng ta có yêu cầu chi tiết đầy đủ không?” bởi vì việc chi trả cho người khác để nhập thông tin này phải đáp ứng đòi hỏi có dữ liệu có cấu trúc. Chúng ta cần đảm bảo hiệu quả kinh tế, phải không? Tôi chỉ có thể nói rằng nếu tôi trở lại với vai trò tư vấn hoặc nhà thầu, đây là cách tôi muốn phát triển sản phẩm của mình. Xác định lịch trình tiêu chuẩn, sau đó đảm bảo chúng ánh xạ tới các trường COBie.

Một khám phá khác là tôi nhận ra rằng con người không thể hiểu COBie một cách dễ dàng. Tôi cần các công cụ để làm điều này. Tuy có một công cụ kiểm tra chất lượng, nhưng nó yêu cầu cài đặt Java. Tôi mong muốn có một tệp thực thi để chạy chương trình.

Tôi đã thành công trong việc tạo bảng Excel bằng cách sử dụng lệnh “Chỉ mục” để biến dữ liệu COBie thành lịch trình. Tuy nhiên, tôi vẫn phải sao chép/dán dữ liệu từ trang tính COBie sang trang tính của mình, điều này khá cồng kềnh.

Tôi có một chuyên gia PowerBI có thể kiểm tra và tạo lịch trình cụ thể. Tuy nhiên, nguyên tắc của COBie là tính phổ biến. Tôi muốn kỹ sư của tôi có thể sử dụng một chương trình, trang web hoặc công cụ nào đó để tải tệp COBie và lấy bất kỳ dữ liệu nào họ cần từ tệp đó

Những bài học quan trọng.

Tôi muốn chia sẻ năm điểm chính rút ra từ câu chuyện của mình và đưa ra lời khuyên như sau:

  1. Hiểu cấu trúc và cơ sở dữ liệu quan hệ, khóa chính và khóa ngoại, cũng như cách các trang tính COBie liên kết với nhau. Đây là những khái niệm quan trọng để nắm bắt để hiểu COBie.
  2. Xem xét thông tin được phân phối trong tài liệu thiết kế của bạn. Hãy xác định thông tin nằm trong lịch trình Excel của kỹ sư và thông tin có trong các thông số kỹ thuật. Điều này giúp bạn nhận ra rằng COBie không đòi hỏi nhiều hơn những gì thường được cung cấp.
  3. Hiểu lý do tại sao chúng ta đang triển khai COBie. Nó là một định dạng tiêu chuẩn để tổ chức thông tin. Bản vẽ và lịch trình có thể được trình bày theo nhiều cách khác nhau để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.
  4. Chuẩn hóa quy trình bàn giao sản phẩm. Xác định cấu trúc lịch trình thiết bị và hiển thị chúng dưới dạng tài liệu dự án để kỹ sư điền

Add Comment