Mặt trăng trên Nam Đại Tây Dương

Mặt trăng tròn như sáp nổi bật trong bóng tối của không gian vào ngày 3 tháng 5 năm 2023. Hình ảnh này được chụp từ Trạm vũ trụ quốc tế khi nó quay quanh 268 dặm phía trên nam Đại Tây Dương. Trong giai đoạn vượn sáp, hầu hết Mặt trăng có thể nhìn thấy và nó có vẻ sáng hơn trên bầu trời.

Image Credit: NASA

Add Comment