Mẫu miễn phí Unreal Engine Marketplace phát hành tháng 2 năm 2023

Unreal Engine là một nền tảng game mạnh mẽ được sử dụng để phát triển video game, trải nghiệm tương tác và dự án tạo hình. Nó được sử dụng rộng rãi bởi nhà phát triển game và cung cấp một số tính năng và công cụ để giúp họ tạo ra những trò chơi và nội dung tương tác chất lượng cao.

Mỗi tháng, Epic Games phát hành các mẫu miễn phí và tài nguyên mới để giúp nhà phát triển nhanh chóng bắt đầu với dự án của họ. Với tháng 2 năm 2023, họ vừa phát hành các mẫu miễn phí và tài nguyên sau đây:

  1. Paper 2D: Một bộ sưu tập các nhân vật, hoạt động và môi trường theo kiểu giấy 2D có thể được sử dụng để tạo một trò chơi cuộn sang phải 2D.
  2. Blueprint Third Person: Một mẫu nhân vật third-person dựa trên blueprint với một nhân vật hoạt động đầy đủ và một bộ hoạt động.
  3. Nội thất Sci-Fi: Một môi trường nội thất cao cấp với chủ đề tương lai sci-fi.
  4. Modular Vehicle Vol. 2: Một bộ sưu tập các tài nguyên phương tiện cao cấp, linh hoạt có thể được sử dụng để tạo ra một loạt các loại phương tiện.

Các mẫu và tài nguyên này có sẵn miễn phí trên Unreal Engine Marketplace và bạn có thể sử dụng chúng trong dự án của mình mà không gặp bất kỳ hạn chế nào. Bạn có thể tìm thông tin và cập nhật về các tài nguyên và mẫu miễn phí mới nhất trên blog của Unreal Engine.

Unreal Engine Marketplace

Add Comment