Tương lai của ngành xây dựng phụ thuộc vào các công cụ kỹ thuật số

Các công cụ kỹ thuật số là chìa khóa cho sự phát triển kinh doanh trong tương lai, theo những phát hiện trong báo cáo State of Design & Make năm 2023 của Autodesk.

Kết quả khảo sát thông báo báo cáo cho biết tổng cộng 79% số người được tham gia khảo sát cho rằng sự phát triển của công ty trong tương lai sẽ phụ thuộc vào các công cụ kỹ thuật số. Tổng số người tham gia khảo sát là 2.565, không chỉ từ lĩnh vực xây dựng mà còn từ lĩnh vực thiết kế, sản xuất, truyền thông và giải trí. Trong đó, có 884 phản hồi từ lĩnh vực xây dựng, trong đó có 349 phản hồi từ Châu Âu (bao gồm 68 phản hồi từ Vương quốc Anh). Cuộc khảo sát đã được tiến hành từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi các công ty trong lĩnh vực truyền thông và giải trí đang tiến xa hơn trong hành trình chuyển đổi kỹ thuật số so với các công ty trong lĩnh vực xây dựng hoặc thiết kế và sản xuất.

Trong lĩnh vực xây dựng, 64% tỏ ra thiếu trưởng thành về mặt kỹ thuật số. Điều này tương đương với sự chia sẻ 50/50 giữa các công ty trưởng thành hơn và thiếu trưởng thành hơn về kỹ thuật số trong lĩnh vực truyền thông và giải trí.

Báo cáo tiết lộ rằng các doanh nghiệp phát triển vượt trội về mặt kỹ thuật số có xu hướng xem mình là những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất trong lĩnh vực của họ.

Bùng nổ dữ liệu

Báo cáo của Autodesk, giống như một cuộc khảo sát, dựa trên các cuộc phỏng vấn. Một người được phỏng vấn là Megan Stanley, Giám đốc Ứng dụng Kỹ thuật của công ty tư vấn đa ngành GHD, đã nhấn mạnh rằng các công ty cần nỗ lực để quản lý sự “bùng nổ” dữ liệu mà họ tạo ra. “Chúng tôi đã nhận ra giá trị tiềm năng của dữ liệu từ lâu, nhưng hiện nay nguồn dữ liệu của chúng tôi trở nên vô tận. Điều này đã dẫn đến một sự bùng nổ dữ liệu,” cô cho biết.

“Với lượng thông tin chúng tôi tạo ra thông qua các nguồn như dữ liệu dự án, thông tin liên lạc, cảm biến và công nghệ, chúng tôi có quyền truy cập vào nhiều dữ liệu có tiềm năng giá trị cao. Thách thức đối với tổ chức và ngành công nghiệp sẽ là cách chúng ta cùng nhau thiết lập các tiêu chuẩn và cách tiếp cận nhất quán để khai thác giá trị đó.”

Báo cáo đã đề cập đến những rào cản quan trọng khác, bao gồm cả tuyển dụng. Các công ty trong lĩnh vực xây dựng phải đối mặt với những thách thức nhân lực lớn hơn so với hai lĩnh vực khác. Ví dụ, gần một nửa (47%) số người được hỏi trong lĩnh vực xây dựng cho biết văn hóa công ty của họ quá chậm chạp để thích ứng với nhu cầu và mong muốn của thế hệ trẻ, so với một phần ba (34%) trong lĩnh vực truyền thông và giải trí.

Điều đó cho thấy, những người được hỏi từ cả ba lĩnh vực lưu ý rằng công việc trong ngành của họ đã phải phát triển nhanh hơn trong ba năm qua so với 25 năm trước.

Add Comment